home ข่าวการศึกษา นำทาง “บิ๊กตู่”ใช้ม.44ให้เอกชนบริหารงานสถานที่เรียนรัฐ

นำทาง “บิ๊กตู่”ใช้ม.44ให้เอกชนบริหารงานสถานที่เรียนรัฐ

ประธานคณะมนตรีปฏิรูปการหาความรู้ภาคประชาชน ชี้นำนายกฯใช้ม.44 ตรากฎหมายการดำเนินการโรงเรียนรัฐโดยภาคเอกชน หากว่าไม่ใช้โครงการพับบลิค สกูล เป็นได้แค่นโยบายลอยลม ปัจจุบันนี้ (13 พ.ย.) ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานคณะมนตรีปฏิรูปการศึกษาเล่าเรียนภาคประชาชน กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กับภาคเอกชน ดำเนินโครงการพับบลิค สกูล (Public School) นั้น ตนเห็นด้วย ซึ่งการดูแลแบบนี้หลายประเทศทำพร้อมทั้งกำจัดปัญหาต่างๆได้เยอะ

แต่เชื่อว่าสยามทำไม่ได้ เพราะว่าหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมกับ สำนักงานสนับสนุนการหาความรู้นอกระบบและการหาความรู้ตามอัธยาศัย (กศน.)จะไม่ยอมปล่อย เห็นได้จากที่ผ่านมา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ส่งเสริมให้สังคม ชุมชนมาร่วมจัดการเรียนรู้ แต่หน่วยงานต้นสังกัด ก็จะมีการกำหนดระเบียบต่างๆจนไม่สามารถลงมือได้ “นายกฯมีเจตนาดี พูดดี แต่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของคนศธ.

เพราะฉะนั้น ผมจึงคิดว่าทำไม่ได้ ยกเว้นมีการกำหนดโทษว่าถ้าไม่ทำจะถูกลงโทษฐานละเว้นการดำเนินงานตามมาตรา 157 ที่สำคัญจะต้องมีการออก พ.ร.บ.ว่าด้วยการปกครองโรงเรียนรัฐโดยภาคเอกชนขึ้นมาโดยเฉพาะ พร้อมกับมีการกำหนดรายละเอียดว่าใครเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำเนินการ การตรวจนับ การวิเคราะห์จะทำเช่นไร อาจารย์ในโรงเรียนที่มีอยู่เดิมจะไปไหน ตลอดจนการใช้งบประมาณที่ให้แบบเป็นก้อน เพราะว่าการยกอะไรของรัฐให้เอกชนเข้ามาดำเนินการต้องออกเป็นข้อบัญญัติ เงินรัฐจะใช้แค่บาทเดียว ก็ต้องมีระเบียบพร้อมด้วยกฎหมายรับถ้าไม่มี คงไม่มีใครกล้าเอาหัวเข้ามาเสี่ยง พร้อมกับเรื่องนี้จะเปลี่ยนเป็นนโยบายรายวันที่เกิดมาแล้วก็ตายเหมือนหลายๆนโยบายที่ทำไม่ได้จริง”

ดร.รุ่ง พูดพร้อมกับว่า ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ ปรารถนาเริ่มดำเนินโครงการพับบลิค สกูล นำร่องจำนวน 77 แห่งโดยทันทีทันใดในปีการศึกษา2561 นายกฯต้องใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) ออกพระราชกำหนดการบริหารโรงเรียนรัฐโดยภาคเอกชนขึ้นมา

ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอก