home ข่าวการศึกษา ชี้ให้เห็น ข้อสัญญาสกสค.-ออมสิน ฉบับเดิมทำให้ครูเบี้ยวหนี้เพิ่ม

ชี้ให้เห็น ข้อสัญญาสกสค.-ออมสิน ฉบับเดิมทำให้ครูเบี้ยวหนี้เพิ่ม

กลุ่มเครือข่ายพิทักษ์กองทุน ช.พ.ค.แห่งประเทศไทย ยื่นข้อเสนอให้ใช้เงื่อนไขความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน-สกสค.ฉบับเดิม ด้าน รมว.ศึกษาธิการ กระจาย บันทึกความร่วมมือระหว่างออมสิน-สกสค. ฉบับเดิมทำครูเบี้ยวหนี้มากมาย ปัจจุบันนี้ (7 ธ.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

นักข่าวบอกว่า กลุ่มเครือข่ายพิทักษ์กองทุน ช.พ.ค.แห่งประเทศไทย ราวๆ 10 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ขอให้มีการใคร่ครวญการทำข้อกติกาความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการกับสวัสดิภาพครูกับบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กับ ธนาคารออมสิน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ร่างความร่วมมือฉบับใหม่ เนื่องด้วยกลุ่มเครือข่ายกองทุน ช.พ.ค.มีความจำนงให้ใช้ข้อกำหนดความร่วมมือเดิม ที่ได้มีการทำไว้แล้ว 5 ฉบับ เพราะว่าสมาชิกครูจะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า โดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ บอกว่า เรื่องดังที่กล่าวมาแล้วตอนนี้ทางสกสค.กำลังทำหน้าที่ยกร่างข้อตกลงใหม่กับทางธนาคารออมสิน

เนื่องมาจากข้อกำหนดเดิมทำให้เกิดปัญหา เพราะว่าหากว่ามีการเรียกเงินคืนมาจากธนาคาร ผู้ที่ได้เงินก็จะไม่ใช่ครู แต่เป็นสกสค. เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเงินในบัญชีเงินกองทุนช่วยเหลือพิเศษเงินกู้ ช.พ.ค.ที่ธนาคารออมสินหักไปนั้น ผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือครูที่ขาดการจ่ายหนี้ติดต่อกัน 3 งวด ทำครูที่มีวินัยการผ่อนชำระหนี้ที่ดีเสียประโยชน์ พร้อมทั้งทำให้ไม่มุ่งหมายหักหนี้ ซึ่งถ้าเป็นใช้ข้อตกลงแบบเดิมจะทำให้มีการเบี้ยวการชำระหนี้มากขึ้น ครูดีๆ ก็จะแย่ ด้วยเหตุนั้นหากว่าไม่มุ่งหมายให้เกิดปัญหากับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนครูอย่างแท้จริงก็ต้องไม่ใช้หนังสือสัญญาฉบับเก่า เช่นนี้ยืนกรานว่าข้อตกลงฉบับใหม่จะปฏิบัติงานสำเร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้