home ข่าวการศึกษา ปลัด ศธ.เปรยสามารถใช้อิทธิพล ‘คปภ.’ ดึง ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ กลับเข้าทำราชการ

ปลัด ศธ.เปรยสามารถใช้อิทธิพล ‘คปภ.’ ดึง ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ กลับเข้าทำราชการ

เรื่อง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สั่งงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันหาช่องทางกฎหมายดูแลให้ น.ส.วนาลี ทุนมาก หรือครูแอน พร้อมทั้ง น.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี หรือครูวัลย์ กลับเข้าทำราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก อย่างถูกต้อง

เพราะว่านับว่าเป็นผู้ได้รับผลพวงจากคำสั่งทางคุ้มครองของภาครัฐ และนับว่าคำสั่งบรรจุสถาปนาเป็นคำสั่งทางปกครองที่ถูกต้อง แม้ภาครัฐจะทำผิด ก็นับว่าถูกในแง่ว่ามีคำสั่งแล้ว ส่วนผู้ดูแลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่บรรจุตั้งโดยไม่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีโทษทัณฑ์ แต่ต้องไปวิเคราะห์ว่ามูลเหตุกระตุ้น เนื่องจากไม่ทราบหรือเป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายในภูมิภาคหรือ เช่นใด

ดังนี้ หลังจากที่ครูแอนพร้อมกับครูวัลย์ได้รับการเรียกบรรจุตั้งให้เป็นข้าราชการครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยที่สถานที่เรียนอุ้มผางวิทยาคม แต่ฝึกสอนได้ 5 เดือน ไม่ได้รับเงินเดือน พร้อมด้วยได้รับแจ้งจาก สพม.เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ว่าต้องพ้นจากตำแหน่งครูผู้ช่วย เนื่องมาจาก กศจ.ตากไม่อนุมัติการขอแปรวิชาเอกพร้อมด้วยขอส่งเสริมตำแหน่งว่างโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พร้อมด้วยไม่อนุมัติการบรรจุแต่งตั้ง เพราะว่าบัญชีอายุเกิน 2 ปีนั้น ครั้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ตั้งคณะกรรมการทำงานลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อให้พูดคุยหยุดปัญหาโดยดูตามสภาพปัญหาที่ปรากฏจริง พร้อมกันกับคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่งตั้งขึ้น

รวมไปถึงจะให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เข้ามามีส่วนในการทราบเรื่องราวนี้ด้วยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในเชิงลึก ต่อจากนั้นจะมาร่วมกันวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับหาแผนการหยุดปัญหาให้ครูทั้ง 2 คนได้รับการบรรจุยกขึ้นเป็นข้าราชการ ส่วนกรณีที่ว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ใครผิด พร้อมด้วยจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างนั้น เป็นเหตุการณ์ที่ค่อยว่ากันทีหลัง

ข่าวการศึกษาวันนี้