home ข่าวการศึกษา ศธ.คลอดวิธีการ Public School ปลดล็อกหลักเกณฑ์ งบดูแลบุคคล หลักสูตร

ศธ.คลอดวิธีการ Public School ปลดล็อกหลักเกณฑ์ งบดูแลบุคคล หลักสูตร

สำหรับเปิดทางให้ รร.เป็นนิติบุคคลเต็มตัว “ชัยพฤกษ์” เผยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาดูแล แต่รัฐยังเป็นเจ้าของ มีคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน วางเป้า 77 โรง เริ่มภาคเรียนที่ 1/2561 ในโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมกับกลาง รวมทั้งวิทยาลัยอาชีวะ หารือร่วม “รมว.ศธ.” อีกครั้งอาทิตย์หน้า “นายกฯ” ย้ำหน้าที่จะต้องมีเป้าหมายที่กระจ่าง นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) พูดวันหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป

เพื่อที่จะรองการเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 1/2560 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือการเคลื่อนการปฏิรูปสำหรับรองรับการแปรตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นข้อเสนอขั้นแรกของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็ได้มีการเสนอเรื่องการพัฒนาพร้อมทั้งการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) เพื่อให้ต้นแบบพร้อมทั้งขบวนการบริหารจัดการโรงเรียนตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนี้

โดยได้มีการเสนอให้มีการจัดรูปแบบการจัดการศึกษาเล่าเรียนรุ่นใหม่ คือ Public School ซึ่งจะเป็นโรงเรียนนิติบุคคลที่มีอิสระ มอบโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาบริหารงาน โดยรัฐบาลยังคงเป็นเจ้าของพร้อมทั้งมีการประเมินเป็นระยะๆ ซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามาจะต้องไม่มีการแสวงหาผลกำไร แต่จะเข้ามาเพื่อจะช่วยยกระดับการศึกษาชาติ

ข่าวการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม